Jabatan Perhubungan Pelanggan

Jabatan Pemasaran

Anna Deli - pemasaran, juru cakap dan projek
E-Mail: anna.deli@showfxworld.com
Skype: anna_3657
Lyudmila Muntyan - pengurus bekalan teknikal
E-Mail: lyudmila.muntyan@showfxworld.com
Skype: lyudmila.muntyan.1

Perkongsian media

Ekaterina Bubnova - Perkongsian Media
E-Mail: ekaterina.bubnova@showfxworld.com
Skype: Kate ShowFx