Polisi Privasi

Polisi Privasi ini telah digunakan untuk laman web kami dan perkhidmatan lain yang kami tawarkan, termasuk penyertaan dalam acara secara langsung, persidangan dan pameran, webinar dalam talian dan aktiviti lain yang disediakan oleh ShowFx World.

Penggunaan laman web kami merujuk kepada penerimaan, dan kelulusan, amalan yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini. Kami menyarankan anda untuk membaca Polisi Privasi ini dengan lebih teliti dan berhati-hati ketika menggunakan laman web, perkhidmatan kami atau melakukan urusniaga dengan kami.

Maklumat Yang Kami Kumpulkan Tentang Anda

Secara Umum

Kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi yang dapat digunakan untuk mengenali anda, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nama, alamat tempat tinggal, nombor kad pengenalan dan / atau pasport, tarikh lahir, alamat e-mel, maklumat pekerjaan, maklumat yang berkaitan dengan keadaan kewangan (secara kolektif " Maklumat peribadi"). Kami juga mengumpulkan corak lalu lintas yang berkaitan dengan pengguna di laman web kami.

Apabila anda memberikan maklumat peribadi, melalui laman web kami atau melalui saluran lain seperti borang pendaftaran elektronik dan kertas, telefon, e-mel, media sosial dan khidmat pesanan dan perkongsian maklumat lain, maklumat tersebut mungkin akan dihantar ke pelayan kami.

Dengan memberikan maklumat ini, anda bersetuju dengan perkara berikut:

 • Anda diberikan kuasa untuk memberikan maklumat ini, sekiranya anda memberikan maklumat ini bagi pihak entiti selain daripada diri anda sendiri;
 • Maklumat yang anda berikan adalah tepat dari pengetahuan anda.

Maklumat yang Anda Berikan

Kami mungkin mengumpul dan menyimpan sebarang maklumat peribadi yang anda masukkan di laman web kami atau sebaliknya dengan memberikan kepada kami melalui saluran lain, seperti borang pendaftaran elektronik dan kertas, telefon, e-mel, media sosial dan perkhidmatan pemesejan dan perkongsian maklumat lain.

Ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:

 • maklumat hubungan (seperti nama, rumah atau alamat surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor telefon / mudah alih anda);
 • Maklumat peribadi lain (seperti jantina dan umur anda, minat, kewarganegaraan, dll.).

Data khusus yang kami kumpulkan dalam konteks perkara di atas termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara yang berikut:

 • Nama penuh;
 • Nombor telefon mudah alih;
 • Alamat e-mel peribadi;
 • Alamat tempat tinggal.

Maklumat ini mungkin dikumpul dalam pelbagai cara termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:

 • melalui penggunaan laman web kami, melalui pelbagai borang;
 • borang diisi secara manual pada acara tersebut;
 • kempen pemasaran e-mel;
 • kempen pemasaran media sosial;
 • kaji selidik laman web pelanggan;
 • laman web pihak ketiga;
 • WhatsApp, SMS, Telegram, dan perkhidmatan perkongsian maklumat dan pemesejan lain.

Penggunaan Cookies dan Teknologi Lain untuk Mengumpulkan Maklumat Secara Automatik

Kami menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti anda di laman web kami. Kami secara automatik mengumpulkan maklumat dari penyemak imbas anda semasa anda mengunjungi laman web kami. Maklumat ini merangkumi alamat IP anda, jenis dan bahasa penyemak imbas anda, masa akses, kandungan cookies yang tidak dipadamkan sebelumnya diterima oleh penyemak imbas anda dari kami (lihat "Cookies" di bawah) dan alamat laman web yang merujuk.

Cookies

Cookies adalah fail teks yang terdiri daripada huruf dan nombor yang membolehkan kita membezakan penyemak imbas / peranti anda dari penyemak imbas / peranti pengguna lain. Fail teks ini disimpan pada cakera keras komputer anda, atau memori lain, untuk tujuan menyimpan rekod apabila anda mengunjungi laman web.

Apabila anda mengunjungi web kami, kami mungkin memberikan komputer anda satu atau lebih cookies, untuk memudahkan akses ke laman web kami, untuk memperibadikan pengalaman dalam talian anda dan untuk merekodkan maklumat tentang kunjungan anda ke laman web kami. Melalui penggunaan Cookies, kami juga dapat mengumpulkan maklumat secara automatik mengenai aktiviti dalam talian anda di laman web kami, seperti halaman web yang anda kunjungi, pautan atau iklan yang anda klik, atau tindakan lain yang Anda lakukan ketika berada di laman web kami. Cookies mungkin juga menyimpan beberapa maklumat peribadi tentang anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama penuh anda.

Sebilangan besar penyemak imbas secara automatik menerima cookies, tetapi biasanya anda boleh mengubah tetapan penyemak imbas anda untuk menolak cookies. Sekiranya anda memilih untuk menolak cookies, sila ambil perhatian bahawa anda mungkin tidak dapat log masuk atau menggunakan beberapa ciri interaktif yang ditawarkan di laman web kami, yang akan menghadkan kemampuan kami untuk memberikan anda pengalaman yang diperibadikan.

Teknologi lain

Kami mungkin menggunakan teknologi lain, yang merupakan standard untuk syarikat Internet, untuk mengesan penggunaan laman web kami oleh anda. Ini termasuk, tetapi tidak terhad pada, suar web dalam pesan e-mel promosi atau buletin untuk menentukan apakah pesanan telah dibuka dan dilaksanakan. Maklumat yang kami perolehi dengan cara ini membolehkan kami menyesuaikan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada pengunjung laman web kami untuk menyampaikan iklan yang disasarkan dan untuk mengukur keberkesanan keseluruhan pengiklanan dalam talian, kandungan, pengaturcaraan atau aktiviti lain kami.

Maklumat yang Dikumpulkan oleh Pihak Ketiga

Kami mungkin membenarkan pihak ketiga, termasuk penyedia perkhidmatan kami yang sah, syarikat periklanan, dan jaringan iklan, untuk menampilkan iklan di laman web kami. Kami dan syarikat ini mungkin menggunakan teknologi penjejakan, seperti cookies, untuk mengumpul maklumat tentang pengguna yang melihat atau berinteraksi dengan iklan ini dan menyambung ke laman web kami. Laman web kami tidak memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga ini. Maklumat ini membolehkan kami dan syarikat-syarikat ini menyampaikan dan menilai keberkesanan iklan yang disasarkan.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Yang Kami Kumpulkan

Kami boleh menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda:

 • menyampaikan pemberitahuan mengenai perkhidmatan kami melalui saluran yang berbeza, termasuk kempen penghantaran mel, buletin, pemberitahuan telefon, utusan dan lain-lain;
 • menguruskan perhubungan pelanggan anda dan menyediakan sokongan pelanggan kepada anda;
 • melakukan penyelidikan dan analisis mengenai penggunaan perkhidmatan kami oleh anda;
 • berkomunikasi dengan anda melalui e-mel, telefon, peranti mudah alih dan/atau melalui perkhidmatan pemesejan dan perkongsian maklumat lain, tentang produk atau perkhidmatan yang anda minati, atau mungkin menarik minat anda;
 • mengembangkan dan memaparkan kandungan dan iklan yang disesuaikan dengan minat anda di laman web kami dan laman web lain;
 • melaksanakan fungsi seperti yang diterangkan kepada anda pada masa pengumpulan.

Dengan Siapa Kami Berkongsi Maklumat Anda

Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang lain kecuali seperti yang ditunjukkan di bawah, atau apabila kami memberitahu anda dan memberi anda peluang untuk memilih untuk tidak membagikan maklumat peribadi anda. Kami mungkin berkongsi semua jenis maklumat peribadi dengan penyedia perkhidmatan iklan yang sah, seperti agensi iklan dan syarikat pemasaran yang membantu kami mengatur kempen promosi untuk perkhidmatan kami.

Apabila anda menyatakan minat terhadap produk, perkhidmatan atau promosi yang ditawarkan melalui laman web atau perkhidmatan kami, kami mungkin akan berkongsi minat anda dengan pihak ketiga yang membolehkan kami memberikan maklumat atau sebut harga kepada anda, dan perniagaan yang kami bekerjasama untuk menawarkan kepada anda produk, perkhidmatan, promosi, peraduan dan, sebagaimana yang berkenaan, ahli gabungan mereka dan syarikat pencari atau pemasaran pihak ketiga. Apabila anda memilih untuk melibatkan diri dalam tawaran atau program tertentu, anda memberi kuasa kepada kami untuk memberikan alamat e-mel anda dan maklumat peribadi lain kepada perniagaan tersebut.

Penyimpanan Maklumat

Maklumat Peribadi akan disimpan selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, atau seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. ShowFx World akan berhenti menyimpan Maklumat Peribadi atau membuang cara-cara di mana Maklumat Peribadi dapat dihubungkan dengan pelanggan tertentu, sebaik sahaja wajar untuk menganggap bahawa tujuan Maklumat Peribadi itu dikumpulkan tidak lagi berlaku dan penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan undang-undang atau perniagaan.

Ketepatan Maklumat

ShowFx World berusaha untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi anda setepat yang mungkin dan terkini.

Anda juga boleh menghubungi kami pada bila-bila masa sehaja sekiranya anda ingin mmembuat pembetulan, meminda atau mengemas kini Maklumat Peribadi anda. Sila hubungi kami untuk tujuan ini di support@showfxworld.com

Perlindungan Maklumat Peribadi Anda

Di ShowFx World, data peribadi anda dan maklumat yang anda kongsi dengan kami dengan penuh keyakinan, dilayan dengan sangat telus dan berhati-hati. Oleh itu, keselamatan data peribadi anda adalah penting kepada kami dan menjadi dasar kami untuk menghormati kerahsiaan maklumat dan privasi setiap individu.

Kami akan mengumpulkan dan menggunakan data individu secara tunggal dengan sasaran untuk memenuhi alasan yang ditunjukkan oleh kami dan untuk tujuan lain yang baik, melainkan kami mendapat persetujuan individu berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Kami akan mengumpulkan data individu dengan cara yang sah dan munasabah dan, jika sesuai, dengan maklumat atau persetujuan individu berkenaan.

Maklumat peribadi semestinya penting untuk alasan penggunaannya, dan, sejauh yang mustahak untuk alasan tersebut, mestilah tepat, lengkap dan dikemas kini.

ShowFx World telah menyediakan pelbagai prosedur keselamatan, langkah teknikal dan organisasi untuk melindungi Maklumat Peribadi anda. Untuk melindungi daripada serangan luar, kami mempunyai sistem perlindungan Firewall dan langkah keselamatan untuk mengesan, mengasingkan dan mencegah daripada penggodaman dan pencerobohan perisian malware (virus) lain ke sistem IT kami.

Kami menggunakan segala usaha yang wajar untuk melindungi Maklumat Peribadi anda. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa penggunaan Internet tidak sepenuhnya selamat dan dengan alasan ini kami tidak dapat menjamin keselamatan atau integriti Maklumat Peribadi apa pun yang dipindahkan dari anda atau kepada anda melalui Internet. Anda juga harus sedar bahawa anda bertanggungjawab untuk merahsiakan hak akses anda dan selamat sepanjang masa.

ShowFx World tidak bertanggung jawab atas kebocoran data atau situasi di mana maklumat dan data peribadi anda mungkin terganggu, melalui sistem penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami dan rakan niaga lain yang dikompromikan.